Driftstatus

Aktuella störningar

 

2017-02-23 10.04
Byte av säkerhetscertifikat SBBS e-post
Ett planerat byte utav säkerhetscertfikat har genomförts på mailservrar för SBBS. I de allra flesta fall är detta bytet omärkbart men vi har upptäckt att vissa kunder använder gamla inställningar för sin e-post vilket i detta fall ger en säkerhetsvarning gällande certfikat. För att lösa problemet krävs det att man ändrar sin inkommande mailserver till ”mail.sbbsnet.se” från ”mail.dindomän.tld” alternativt att man accepterar det nya certfikatet om möjligt.

 

2017-02-10 19.14 – 19.27
Driftsstörning Axentus
Ett planerat underhåll på nätverkstrafiken genomfördes vilket påverkade samtliga tjänster hos Axentus.

 

2016-11-25 18.00 – 18.16
Driftsstörning Webbhotell Axentus
Ett planerat underhåll på en webbserver utfördes. Hemsidor som berördes var otillgängliga mellan kl 18.00 och 18.16. Funktionalitet nu helt återställd.

 

2016-11-02 12.00 – 13.00
Driftsstörning i mailen på sbbsnet.se
Det var problem med en av lagringsenheterna vilket fick till upphov att mail stannade i kön, kan fortfarande påverka en del konton och vi jobbar på att lösa detta. Detta gäller inte Exchange-kunder.