Driftstatus

Aktuella störningar

2018-03-15 10.00-10.12
Driftstörning
Ett lagringskluster som hanterar data för kunder som använder kontrollpanelen https://cp.sbbs.se har olyckligtvis skrivit över aktuell data med inaktuell data vilket innebär att viss data gått förlorad i perioden 11.00 14/3 till 10.00 15/3. Datan som är berörd är mail och web. Alla berörda kunder kommer att meddelas via epost.

 

2017-09-21 12.26-13.32
Driftstörning
En utav mailservrarna på Swebby fick snabbt slut på systemresurser vilket medförde att inga nya mail kunde skickas. Problemet är nu åtgärdat.

 

2017-08-10 05.35-08.05
Driftstörning
Ett näverkskort i en utav våra brandväggar slutade fungera, då nätverkskortet som slutat fungera hanterade extern trafik fick detta till följd att vår passiva brandvägg inte plockade upp driften då dess interna nätverkskort ansåg att den andra brandväggen var fungerande. Detta medförde driftstörning på internettrafiken för alla kunder som ligger bakom våra brandväggar. Tekniker avhjälpte problemet genom att manuellt göra en failover till vår passiva brandvägg vilket endast kunde göras på plats i datahallen, därav en längre driftstörning.

 

2017-06-25 20.30
Driftstörning
Ett hårdvarufel inträffade på en utav våra lagringsnoder. Vid överslag till vår sekundära nod uppstådde ett fel vilket medförde att många virtuella servrar blev otillgängliga från och till mellan klockan 20.30-00.12 samt medförde en omstart utav servrarna. Detta påverkade även våra webbhotellstjänster såsom mail och webb. Alla tjänster skall åter vara tillgängliga sedan senast kl 00.30 (2017-06-26). Mail som skickats under driftstörningens period skall sedan blivit levererade efter kl 00.30.

 

2017-02-23 10.04
Byte av säkerhetscertifikat SBBS e-post
Ett planerat byte utav säkerhetscertfikat har genomförts på mailservrar för SBBS. I de allra flesta fall är detta bytet omärkbart men vi har upptäckt att vissa kunder använder gamla inställningar för sin e-post vilket i detta fall ger en säkerhetsvarning gällande certfikat. För att lösa problemet krävs det att man ändrar sin inkommande mailserver till ”mail.sbbsnet.se” från ”mail.dindomän.tld” alternativt att man accepterar det nya certfikatet om möjligt.

 

2017-02-10 19.14 – 19.27
Driftsstörning Axentus
Ett planerat underhåll på nätverkstrafiken genomfördes vilket påverkade samtliga tjänster hos Axentus.

 

2016-11-25 18.00 – 18.16
Driftsstörning Webbhotell Axentus
Ett planerat underhåll på en webbserver utfördes. Hemsidor som berördes var otillgängliga mellan kl 18.00 och 18.16. Funktionalitet nu helt återställd.

 

2016-11-02 12.00 – 13.00
Driftsstörning i mailen på sbbsnet.se
Det var problem med en av lagringsenheterna vilket fick till upphov att mail stannade i kön, kan fortfarande påverka en del konton och vi jobbar på att lösa detta. Detta gäller inte Exchange-kunder.