Drift & Hosting

SBBS hjälper företag att designa IT-lösningar som är säkra ur verksamhetens perspektiv. På så sätt kan risker både reduceras eller rent av byggas bort genom en rätt tillämpad IT-design och konstruktion.

Det är både tidskrävande och kostsamt att sköta IT med egna resurser. Både hård- och mjukvara behöver kontinuerligt underhållsarbete. IT-utrustningen behöver dessutom vara placerad i en miljö som har de rätta förutsättningarna. Det handlar ur säkerhetssynpunkt om att det bl. a. ska finnas skalskydd, kylning, säkrad strömförsörjning samt övervakningssystem. En sådan driftsmiljö är väldigt kostsamt att bygga upp på egen hand.

Vi på SBBS har förutsättningarna att välkomna ännu fler att ta del av den förstklassiga infrastruktur och skalskydd som vi erbjuder i våra serverhallar. Om du är intresserad av tekniken och på vilket sätt våra serverhallar skiljer sig från mängden, läs mer under Infrastruktur.

När det sedan kommer till personal- och IT-kompetens, så är det viktigt att den hela tiden utvecklas för att följa teknikutvecklingen. Detta krävs för att kunna möta nya krav från organisationen. Hos SBBS är vi ett gäng som hela tiden eftersträvar att utvecklas och lära oss mer.

Välkommen till SBBS!

Erbjudande inom drift och hosting