Disaster Recovery - Premium backup

Premium backup är en imagebackup där hela hårdisken läses ned till en monteringsbar  fil och skickas till en extern lagringsenhet som tillhandahålls inom tjänsten. Tjänsten rekommenderas om Ni önskar en disaster recovery lösning med längre databehållning där hela serverns data kan återläsas snabbt till existerande hårdvara, alternativt en ny hårdvara om så önskas. 

Premium Backup installeras med larmövervakning där Ipeers driftsavdelning larmas om någon backup-process stoppas eller avbryts.

Premium Backup ger dig

  • Disaster Recovery
  • Snabb återläsning där image kan återläsas till flera olika hårdvarutyper
  • Längre behållning där veckobackuper sparas upp till 4 veckor
  • Backup på både fil och image nivå (dubbel backup på oberoende backupsystem)
  • Backup på öppna filer (SBS, Exchange, Sharepoint etc)
  • Övervakning så image backup genomförs
  • SBBS hanterar installation och underhåll av mjukvara på kundens server

 

Premium backup är ett komplement till den backuptjänst som inkluderas i servertjänsterna