High Availability Solutions (HAS)

Har Ni en hemsida, applikation eller serverlösning som inte får gå ned? Då är HAS något ni behöver utvärdera. HAS är ett samlingsnamn för en rad tekniska lösningar som tex kluster, lastbalansering, failover och replikering. Nedan finns mer information om några av de HAS tjänster vi erbjuder.

Lastbalansering

Flera servers som tex applikation, webb och databas server kan bli konfigurerade att jobba tillsammans bakom en eller flera lastbalanserare. Den eller de servers som agerar lastbalanserare övervakar och kontrollerar hela tiden vilken last destinations servern har, när den mottar en förfrågan så skickar den vidare data till den server som är minst belastad. Lastbalansering är mycket skalbart och kostnadseffektivt. Lastbalansering kan erhållas både på erbjudandet om dedikerad server, alternativt på anpassad hårdvarukonfiguration. Med hjälp av en lastbalanserad lösning så kan redundans uppnås genom att lastbalanseraren endast skickar trafik till de servers som är fungerande.

Kluster

Klustrerad hosting är en högkvalitativ hostingteknologi där resurser, hastighet och redundans fördelas och används av ett flertal servrar. Ett kluster byggs på så sätt att om en server, en så kallad nod i klustret fallerar, omdirigeras trafiken automatiskt till en annan nod. På så sätt har Du maximal redundans för Din serverlösning. I ett kluster kan man alltid utföra systemuppgraderingar utan någon som helst nedtid. Du kan uppgradera eller byta ut hårdvara och Din verksamhet kan trots detta vara operativ 24 timmar om dygnet utan att bli det minsta påverkad.

Replikering och Failover

Replikering och Failover är en mycket kostnadseffektiv lösning för kunder som söker en serverlösning där hög tillgänglighet är målsättningen. Genom att använda Dig av replikering så speglas datat automatiskt vidare från den primära till den sekundära serverlösningen. Om det skulle visa sig att den primära serverlösningen skulle gå ner av tex ett hårdvarurelaterat problem så kommer den sekundära serverlösning automatiskt ta över driften. Genom replikeringsfunktionen så kommer det inte att märkas, eftersom datat som finns på serverlösningarna är identiska.