Kommunikation

Punkt-punkt förbindelser

I SBBS nät erbjuder vi punkt-punkt förbindelser, så kallade WAN-tjänster. En punkt till punkt förbindelse används för att knyta samman ett företags kontor utan att utnyttja Internet, dvs datatrafiken följer infrastrukturen från en punkt -exempelvis en kontorsadress- till en annan punkt. Syftet att knyta samman verksamheter med punkt – punkt förbindelser är att skapa säkra kommunikationsvägar för den interna datatrafiken eller sänka kostnaden då man går ut mot Internet på ett ställe istället för flera vilket också gör att man slipper flera lokala brandväggar.

Brandväggar

SBBS erbjuder olika brandväggslösningar beroende på behov. För kunder i våra serverhallar driftar vi ofta brandväggslösningar både i datacentret samt utplacerat i kundens lokaler. För kunder med sin kontors-IT hos oss (AD/filserver etc.) handlar det om att skapa en bra skyddad förbindelse till kundens data över internet mellan datorhallen och kundens kontor. Ett sätt att lösa detta är genom att bygga en VPN tunnel från kunden till datacentret. Vi placerar en brandvägg ute hos kund och skapar en brandvägg, ofta i vårt virtuella brandväggskluster, på plats i serverhallen och en VPN tunnel där emellan.