Lagring

SBBS erbjuder skräddarsydda lagringslösningar där en djupgående analys görs för att ta fram en lösning som passar in samt klarar alla de krav och den datamängd som skall lagras. Trenden har under en tid varit att inte lagra affärskritisk data lokalt på varje enskild server utan konsolidera detta till en större lagringslösning.

SAN

Ett Storage Area Network eller ett s.k. SAN, är en dedikerad lagringslösning som överför data mellan servrar och lösningen via ett helt eget separat nät med hjälp av t.ex. FibreChannel eller ISCSI. En stor fördel med SAN är dess förmåga att snabbt flytta stora block av data som är mycket viktigt för databas, imaging och transaktionslösningar.

NAS

Ett Network-Attached Storage ett sk NAS, är en nätverksbaserad lagringslösningar . Fördelen med ett NAS är att lösningen inte behöver vara placerad i närheten av de serverar där datat finns som skall lagras, men det är viktigt att bra konnektivitet finns då detta möjliggör snabb överföring och lagring.

DAS

Ett Direct-attached storage ett sk DAS, är en lagringslösning som direktansluts till en eller flera servrar och är anpassad för servermiljöer som består av få servrar. DAS ses som en mycket bra och kostnadseffektiv lösning för ett mindre antal servrar dock bör man tänka på all skalbarheten inte är den samma som med t.ex. NAS och SAN.

SBBS erbjuder också möjligheten till offsite backup där data lagras i ett sekundärt datacenter som är placerat på ett säkert avstånd från det primära datacentret. Datacentren är ihopkopplade via dedikerade fiberanslutningar.