Outsourcing

Vi kan hjälpa dig att skapa en exakt bild av om det finns pengar att spara genom att oursourca din centrala IT-lösning. Det gör vi genom att titta på:

  • Vad är priset för outsourcing?
  • Vad är priset för att fortsätta att drifta lösningen själv?

Punkt 1 < punkt 2 = vi har ett business case!

Många faktorer att räkna in

Det är många komponenter i en IT-lösning som måste tas med i en business case-beräkning. En del faktorer är svårare att värdera, till exempel:

  • Problem med att hitta kvalificerad personal
  • Behov av drift 24/7 (eller drift utanför normal arbetstid)
  • Behov av att snabbt kunna skala – upp eller ner
  • Behov av högre upptid än vad egen IT-drift kan leverera
  • Frigörande av medarbetares tid för mer värdefulla uppgifter

När din IT-lösning står hemma i ditt eget serverrum kommer du med jämna mellanrum att tvingas göra stora investeringar, till exempel i samband med ersättande av serverhårdvara, uppgradering av mjukvarulicenser eller upprättande/utvidgning av ditt serverrum.
Vi erbjuder dig istället ett fast, månatligt pris som omfattar drift av hela IT-lösningen, inklusive erbjudandena och komponenterna nedan.

Ska jag outsourca hela min IT-lösning eller bara en del av den?

Du vinner mest på att outsourca driften av hela din centrala IT-lösning. Då slipper du hålla dig uppdaterad med en rad olika kunskaper om exempelvis brandväggar och serverhårdvara. Om du har en mycket stor IT-lösning kan det dock ofta vara en god idé att outsourca en dellösning med särskilda krav på exempelvis tillgänglighet.

Flyttar ni min nuvarande IT-lösning?

I de allra flesta fall bygger vi en ny lösning hos oss. På så sätt kan vi optimera den nya lösningen efter våra standarder för exempelvis serverhårdvara, vilket minskar driftkostnaderna. Dessutom får vi möjlighet att uppgradera till de senaste operativsystemen, optimera antalet servrar och följa senaste bästa praxis.

Vad händer med mina IT-utvecklare?

Nästan alla IT-avdelningar har utvecklingsprojekt som blir liggande utan åtgärd för att de inte hinns med. Därför utvecklar Du och vi driftar. När vi övertar driften av din IT-lösning kan du frigöra resurser för att stärka utvecklingen av din IT-lösning så att den kan bära din huvudverksamhet ännu bättre.

Vad får mina IT-partners för tillgång till systemen?

Alla får den åtkomst de har behov av. Om du till exempel har en partner som behöver komma åt att utveckla på din ERP-lösning eller CRM-lösning, ser vi till att din partner får den åtkomst denne har användning för och de rättigheter som krävs.

Outsourcing av en IT-installation är en komplicerad uppgift som består av en lång rad deluppgifter. Hos oss är förloppet vanligtvis det följande:
Avtalfasen – I denna fas har vi den första generella dialogen då vi klargör hur din lösning ser ut och vad prisnivåerna är. Vi hjälper dig att räkna ut om det finns affärsmässiga fördelar i att outsourca lösningen. När ett avtal har slutits lämnas projektet över till en projektledare.

Initialiseringsfasen – I denna fas upprättas en projektgrupp som består av minst en projektledare och de tekniker som behövs för att utföra uppgiften. Vi håller en intern kickoff, beställer och allokerar hårdvara samt utarbetar en projektplan. Dessutom skapas det första förslaget till ett designdokument som innehåller alla tekniska detaljer som rör din IT-lösning. Avslutningsvis håller vi ett kickoff-möte med deltagare från båda organisationerna.

Implementeringsfasen – I den här fasen färdigställer vi designdokumentet och utarbetar en detaljerad projektplan. Därefter förbereder vi och testar servrarna och ger eventuella tredje parter åtkomst för att installera specialapplikationer. Backup och övervakning installeras och testas.

Testfasen – En testplan och testspecifikationer utarbetas. Därefter får din organisation tillgång till lösningen under en testperiod som normalt varar i 14 dagar.

Övergång till drift – När testen har godkänts av bägge parter fastställer vi procedurer och dokumentation för eventuella kundspecifika applikationer och inleder sedan proceduren för driftsättning. Därefter avslutar vi projektet, utför driftkontroller och ansvaret för servrarna går sedan över till vår driftavdelning.

Produktion – Projektet avslutas och lösningen tas i drift.