SBBS Managed Hosting

SBBS erbjuder Managed Hosting  vilket gör det möjligt att bli frigjord från dessa uppgifter och låta experter med många års erfarenhet sköta administrationen och de problem som kan uppstå. Tjänsten inkluderar en månatlig timbank av djupgående konsultation som hjälper er att fokusera på er kärnverksamhet.

Att drifta en serverlösning samt en mjukvaruapplikation är både resurs- och tidskrävande. En IT-avdelning kan ofta bli låst i enkla eller svåra administrationsåtgärder som görs för att säkerställa drift och säkerhet

Tjänsten bygger inte bara på att vara där och lösa problemet när det uppstår utan även att förebygga problem. Du som kund blir tilldelad en Produktionsansvarig (PA) som blir den primära kontaktpersonen för ditt företag och er serverlösning. Rapporter kan skapas som innehåller statistik som tex utnyttjande av minne, hårddisk, processor samt kapacitetsutnyttjande. PA kommer regelbundet att gå igenom er serverlösnings hälsa vilket hjälper er att fokusera på er att förebygga eventuella problem och även låta er fokusera på er kärnverksamhet.

Nedan nämns några av de tjänster som inkluderas i SBBS Managed Hosting .

 • Övervakning av serverlösning samt prestanda 24/7/365 för att säkerställa driften
 • Daglig backup (normalt)
  • En backup per dag för de senaste 7 dagarna och en backup per vecka för de senaste 4 veckorna
 • Installation av säkerhetspatchar och/eller kritiska uppdateringar
 • Omstart av mjukvara/server
 • Regelbunden genomgång och av er serverlösning via månadsstatistik
 • Managerad brandvägg för serverhosting tjänster
 • Ta bort användare eller grupper i operativsystemet
 • Modifieringar av rättigheter i operativsystemet för ökad säkerhet
 • Installera och uppdatera olika typer av program som tex;
  • FTP, SSH, RDP, sendmail, POP3, SMTP, IMAP, Apache samt IIS
 • Installera önskat statistikverktyg för http som tex. AWStats eller Webalizer
 • Offsite backup för er data