Vår infrastruktur

infrastruktur_1

Strömförsörjning

Strömförsörjningen är helt redundant och den levereras från separata säkrade strömuttag. Alla rack är även utrustade med filtrerad icke UPS-kraft. 
Dessutom finns en helt redundant UPS-anläggning för att hantera strömförsörjningen vid elavbrott. UPS-anläggningen är ihopkopplad med serverhallarnas dieselkraftverk som klarar av att generera den el som serverhallarna kräver under ett längre elavbrott. Dieselkraftverket har en starttid på mindre än en minut och testas varje månad både vad gäller belastning och starttid. När dieselkraftverket är i bruk klarar det att säkra strömförsörjningen under tre dygn på en och samma dieseltank.

Internetkapacitet

SBBS erbjuder endast redundant  internet. Internetanslutningen är redundant eftersom vi har fiberanslutningar från olika leverantörer. Anslutningarna sker på olika platser, vilket minimerar risken för att man skulle bli utan internetaccess exempelvis vid kabelbrott. Om en anslutning skulle gå ner finns det andra att fördela kapaciteten på.

 

Kylning och klimatkontroll

Kylan i serverhallarna fördelas enligt principen varma och kalla gångar, dvs. varannan gång är varm och i varannan släpps kyla ut. Kyld luft dras in i racken och transporteras ut på den varma sidan. Datacenters klimatkontroll är fullt redundant med individuella kylsystem med slutet flöde. Som sekundärt kylsystem används vanligt stadsvatten. Övervakning sker både av temperatur och luftfuktighet.

 

 

Brandskydd

Brandskyddet består av två separata brandlarm. Dels ett s.k. VESDA-system (Very Early Smoke Detection) som analyserar luften, samt traditionella rökdetektorer. Serverhallar och generator rum är utrustade med brandsläckning baserat på Argonit-gas. Argonit kväver eld inom en minut. Gasen utlöses med automatik om indikering av larm kommer från två eller flera brandlarm. Varje zon/serverhall är enskild brandcell.